Retningslinjer for personvern

Beskyttelse av dine personopplysninger er viktig for oss i Dryboy AB. I personvernerklæringen kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har når det gjelder personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger er:
Dryboy AB
556880-1285
J. A. Pripps Gata 2, 421 32 Västra Frölunda, Sverige

Hvilke personopplysninger samler vi inn, og hvor henter vi dem fra?

Når du er i kontakt med oss (f.eks. når du foretar et kjøp, fyller ut et skjema eller besøker nettstedet), samler vi inn personopplysninger om deg. Opplysningene vi samler inn er navn, personnummer (kun i tilfeller der kjøp ikke gjøres via Klarna eller PayPal), adresse, e-postadresse og telefonnummer, kjøps-, bestillings- og brukshistorikk, IP-adresse og informasjon som du gir til vår kundeservice muntlig eller skriftlig.

Vi henter adressen din fra folkeregisteret, eller du kan fylle den ut selv på nettsiden og i nettbutikken vår.

Hvorfor vi behandler personopplysningene dine

Vi behandler personopplysningene dine for følgende formål og på følgende rettslige grunnlag:

Kjøp

Vi behandler personopplysninger for å behandle bestillinger og sende varsler om leveringsstatus.

Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen med deg.

Problemer med kundeservice

Vi behandler personopplysninger for å håndtere kundeservicesaker, for eksempel spørsmål, klager og garantisaker.

Behandlingen skjer for at vi skal kunne hjelpe deg med kundeservicesaker, noe som er vår berettigede interesse, og for å oppfylle juridiske forpliktelser i forbindelse med reklamasjoner og garantisaker.

Markedsføring

Vi behandler personopplysninger for å sende tilbud og markedsføring via e-post, post og SMS. Vi kan også anbefale nye produkter og løsninger knyttet til våre produkter eller tjenester og sende personlige tilbud. Denne behandlingen kan omfatte profilering.

Behandlingen skjer med ditt samtykke for direkte markedsføringsformål eller for vår berettigede interesse i å sende direkte markedsføring.

Konkurranser

Vi behandler personopplysninger for å kunne delta i konkurranser som vi arrangerer.

Behandlingen utføres for vår berettigede interesse i å administrere konkurranser som folk deltar i.

Forbedring og utvikling

Vi behandler personopplysninger for å forbedre og utvikle våre tjenester, produkter og tekniske systemer.

Behandlingen skjer for vår berettigede interesse i å kunne oppdatere, forbedre og utvikle tjenester, produkter og tekniske systemer.

Oppfyllelse av juridiske forpliktelser

Vi behandler personopplysninger for å overholde gjeldende lover, for eksempel lover om regnskap, skatt eller produktsikkerhet.

Behandlingen utføres for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

Forebygging av overgrep og kriminalitet

Vi behandler personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre og for å forhindre straffbare handlinger som f.eks. svindel.

Behandlingen utføres for vår berettigede interesse i å forhindre misbruk og uautorisert bruk av våre tjenester.

Mottakere av personopplysninger

Vi kan dele personopplysninger med andre, men bare når loven tillater det. De vi deler personopplysninger med, kan for eksempel være myndigheter, logistikkselskaper (frakt), markedsføringsselskaper eller andre leverandører. Vi inngår databehandleravtaler med leverandører som håndterer personopplysninger på våre vegne.

Hvor lenge personopplysningene oppbevares

Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for de formålene de ble samlet inn for, eller så lenge det kreves i henhold til lov eller forskrift.

Innkjøps- og ordrehistorikk oppbevares så lenge vi er pålagt å gjøre det for å overholde lovpålagte krav.

Kundeserviceinformasjon knyttet til kjøp og reklamasjoner oppbevares så lenge vi er pålagt å gjøre det for å overholde lovkrav. Kommunikasjon med vår kundeservice som vi ikke er pålagt å lagre for å overholde lovkrav, slettes innen 12 måneder.

Opplysninger til markedsføringsformål oppbevares til du ber om å slutte å motta markedsføringsmateriell, eller når du har vært inaktiv i fem år.

Opplysninger om misbruk og kriminalitetsforebygging oppbevares så lenge vi trenger dem for å forebygge eller anmelde kriminalitet (f.eks. svindel).

Dine rettigheter

Vi vil svare på forespørselen din om dine rettigheter så snart som mulig, men senest innen én måned.

Der det er tillatt i henhold til gjeldende lov, kan vi kreve et administrasjonsgebyr for å oppfylle en forespørsel som beskrevet nedenfor.

Eiendeler

Du har rett til å få informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine og en kopi av personopplysningene.

Utbedring

Du kan be om korrigering av unøyaktige eller ufullstendige opplysninger.

Sletting

Du har rett til å få personopplysningene dine slettet i følgende tilfeller:

  • Personopplysningene er ikke lenger nødvendige for de formålene de ble samlet inn eller behandlet for;
  • Du har trukket tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger, og det finnes ikke noe annet rettslig grunnlag for behandlingen;
  • Du har protestert mot behandling av personopplysninger basert på vår berettigede interesse, og din interesse er tilsidesatt;
  • Vi har behandlet personopplysningene ulovlig;
  • Personopplysningene må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

Begrensning av behandlingen

Du har rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses i følgende tilfeller:

  • Du bestrider riktigheten av personopplysningene i en periode som gjør det mulig for oss å verifisere nøyaktigheten av personopplysningene;
  • Vi har behandlet personopplysningene ulovlig, og du motsetter deg sletting av personopplysningene og ber i stedet om at bruken av dem begrenses;
  • Du trenger personopplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, men vi trenger ikke lenger personopplysningene for de formålene de ble behandlet for;
  • Du har protestert mot behandlingen av personopplysningene dine, og vi vil i en periode vurdere hvilken berettiget interesse som veier tyngst.

Innsigelse mot behandling

Du har rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine som vi behandler på grunnlag av en berettiget interesse. I så fall vil behandlingen opphøre hvis vi ikke har en berettiget interesse som veier tyngre enn dine interesser, eller hvis vi må fortsette behandlingen for å ivareta rettslige krav.

Motstand mot direkte markedsføring

Du har rett til å protestere mot behandling av personopplysninger for direkte markedsføring. Du kan protestere mot direkte markedsføring ved å kontakte kundeservice. Hvis du har gjort en slik innsigelse, vil vi slutte å behandle personopplysningene dine for direkte markedsføring.

Dataportabilitet

Du har rett til å motta personopplysningene du har gitt oss, og som vi behandler automatisk på grunnlag av en kontrakt med deg eller på grunnlag av ditt samtykke, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format.

Klager

Hvis du er misfornøyd med hvordan vi behandler personopplysningene dine, kan du kontakte oss eller sende inn en klage til en tilsynsmyndighet.

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt. Informasjonen som samles inn og analyseres ved hjelp av informasjonskapsler, brukes til å tilpasse og effektivisere våre tjenester, innholdet på nettstedet, tilbud og annonser til den besøkende, og til å øke sikkerheten på nettstedet.

Kort fortalt fungerer det slik: All informasjon som skal bli liggende mellom to sideinnlastinger, må på en eller annen måte knyttes til en bestemt bruker. Dette gjøres ved å lagre en unik nøkkel i brukerens nettleser. Når brukeren laster inn en ny side, sendes nøkkelen med siden, og vi kan dermed finne ut om brukeren har lagt noe i handlekurven og så videre.

Hvis du ikke godtar informasjonskapsler i nettleseren din, kan mange av funksjonene på nettsidene slutte å fungere. Dette skyldes at nettstedet vil tro at det er en ny besøkende ved hver sideinnlasting, og vil ikke "huske" hva som er gjort i forrige trinn.

Hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan nettleseren din stilles inn slik at den automatisk nekter lagring av informasjonskapsler eller informerer deg hver gang et nettsted ber om å lagre en informasjonskapsel. Nettleseren kan også brukes til å slette tidligere lagrede informasjonskapsler. Se nettleserens hjelpesider for mer informasjon.

Vi bruker også tjenester fra tredjeparter som i noen tilfeller bruker informasjonskapsler. Vi samarbeider for eksempel med et utvalg selskaper for å forbedre vår kommunikasjon og markedsføring.

Dryboy-nettstedet bruker Google Analytics levert av Google, Inc. Google Analytics bruker informasjonskapsler for å analysere hvordan brukerne bruker nettstedet.

Google vil bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, utarbeide rapporter om aktivitet på nettstedet og tilby andre tjenester knyttet til aktivitet på nettstedet og internettbruk.

Hvis du ikke ønsker at besøkene dine på nettstedet vårt skal vises i statistikken til Google Analytics, kan du installere et tilleggsprogram i nettleseren din ved å følge denne lenken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss via info@dryboy.se