Privatlivspolitik

Beskyttelsen af dine personoplysninger er vigtig for os hos Dryboy AB. I privatlivspolitikken kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med personoplysninger.

Dataansvarlig

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er:
Dryboy AB
556880-1285
J. A Pripps Gata 2, 421 32 Västra Frölunda, Sverige

Hvilke personlige data indsamler vi, og hvorfra?

Når du er i kontakt med os (f.eks. når du foretager et køb, udfylder en formular eller besøger hjemmesiden), indsamler vi personlige data om dig. De oplysninger, vi indsamler, er dit navn, personnummer (kun i tilfælde, hvor køb ikke foretages via Klarna eller PayPal), adresse, e-mailadresse og telefonnummer, købs-, ordre- og brugshistorik, IP-adresse og oplysninger, som du giver til vores kundeservice mundtligt eller skriftligt.

Vi henter din adresse fra folkeregistret, eller du kan selv udfylde den på vores hjemmeside og webshop.

Hvorfor vi behandler dine personlige data

Vi behandler dine personlige data til følgende formål og på følgende juridiske grundlag:

Køb

Vi behandler personoplysninger for at administrere ordrer og sende meddelelser om status for leverancer.

Behandlingen er nødvendig for, at vi kan opfylde vores kontrakt med dig.

Problemer med kundeservice

Vi behandler persondata for at håndtere kundeserviceproblemer som spørgsmål, klager og garantiproblemer.

Behandlingen finder sted for at kunne hjælpe dig med dine kundeserviceproblemer, hvilket er vores legitime interesse, og for at opfylde juridiske forpligtelser i tilfælde af klager og garantiproblemer.

Markedsføring

Vi behandler personoplysninger for at sende tilbud og markedsføring via e-mail, post og SMS. Vi kan også anbefale nye produkter og løsninger relateret til vores produkter eller tjenester og sende personaliserede tilbud. Denne behandling kan omfatte profilering.

Behandlingen sker med dit samtykke til direkte markedsføring eller af hensyn til vores legitime interesse i at sende direkte markedsføring.

Konkurrencer

Vi behandler personoplysninger for at gøre det muligt at deltage i konkurrencer, som vi arrangerer.

Behandlingen udføres af hensyn til vores legitime interesse i at administrere konkurrencer, som folk deltager i.

Forbedring og udvikling

Vi behandler personoplysninger for at forbedre og udvikle vores tjenester, produkter og tekniske systemer.

Behandlingen sker af hensyn til vores legitime interesse i at kunne opdatere, forbedre og udvikle tjenester, produkter og tekniske systemer.

Opfyldelse af juridiske forpligtelser

Vi behandler personlige data for at overholde gældende love, f.eks. love om regnskab, skat eller produktsikkerhed.

Behandlingen udføres for at opfylde en juridisk forpligtelse.

Forebyggelse af misbrug og kriminalitet

Vi behandler personoplysninger for at forhindre misbrug af vores tjenester og for at forhindre strafbare handlinger som f.eks. bedrageri.

Behandlingen udføres for vores legitime interesse i at forhindre misbrug og uautoriseret brug af vores tjenester.

Modtagere af personlige data

Vi kan dele personoplysninger med andre, men kun når det er tilladt ved lov. De, som personoplysninger deles med, kan f.eks. være myndigheder, logistikvirksomheder (fragt), marketingvirksomheder eller andre leverandører. Vi underskriver databehandlingsaftaler med leverandører, der håndterer persondata på vores vegne.

Hvor længe de personlige data opbevares

Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, hvortil de blev indsamlet, eller så længe det kræves i henhold til lov eller bestemmelser.

Købs- og ordrehistorik opbevares, så længe vi er forpligtet til at gøre det for at overholde lovkrav.

Kundeserviceoplysninger relateret til køb og klager opbevares, så længe vi er forpligtet til at gøre det for at overholde lovkrav. Kommunikation med vores kundeservice, som vi ikke er forpligtet til at gemme for at overholde lovkrav, slettes inden for 12 måneder.

Data til markedsføringsformål opbevares, indtil du beder om ikke længere at modtage markedsføringsmateriale, eller når du har været inaktiv i fem år.

Oplysninger om misbrug og forebyggelse af kriminalitet opbevares, så længe vi har brug for dem til at forebygge eller anmelde forbrydelser (f.eks. bedrageri).

Dine rettigheder

Vi vil svare på din anmodning vedrørende enhver af dine rettigheder så hurtigt som muligt, men senest inden for en måned.

Hvor det er tilladt i henhold til gældende lov, kan vi opkræve et administrationsgebyr for at opfylde en anmodning som beskrevet nedenfor.

Aktiver

Du har ret til at modtage information om, hvordan vi behandler dine personlige data og en kopi af de personlige data.

Udbedring

Du kan anmode om korrektion af unøjagtige eller ufuldstændige data.

Sletning

Du har ret til at få dine personlige data slettet i følgende tilfælde:

  • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller behandlet;
  • Du har trukket dit samtykke til behandling af personoplysninger tilbage, og der er ikke noget andet retsgrundlag for behandlingen;
  • Du har gjort indsigelse mod behandlingen af personoplysninger baseret på vores legitime interesse, og din interesse er tilsidesat;
  • Vi har behandlet de personlige data ulovligt;
  • Personoplysningerne skal slettes for at opfylde en juridisk forpligtelse.

Begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data i følgende tilfælde:

  • Du bestrider nøjagtigheden af personoplysningerne i en periode, der gør det muligt for os at verificere nøjagtigheden af personoplysningerne;
  • Vi har behandlet de personlige data ulovligt, og du modsætter dig sletning af de personlige data og anmoder i stedet om begrænsning af brugen af dem;
  • Du har brug for personoplysningerne til at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav, men vi har ikke længere brug for personoplysningerne til de formål, som de blev behandlet til;
  • Du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, og vi vil i en periode vurdere, hvilken legitim interesse der vejer tungest.

Indsigelse mod behandling

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data, som vi behandler på grundlag af en legitim interesse. I så fald vil behandlingen ophøre, hvis vi ikke har en legitim interesse, der går forud for dine interesser, eller hvis vi er nødt til at fortsætte behandlingen for at sikre juridiske krav.

Modstand mod direkte markedsføring

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personlige data til direkte markedsføring. Du kan gøre indsigelse mod direkte markedsføring ved at kontakte kundeservice. Hvis du har gjort en sådan indsigelse, vil vi stoppe med at behandle dine personlige data til direkte markedsføring.

Dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du har givet os, og som vi behandler automatisk på grundlag af en kontrakt med dig eller på grundlag af dit samtykke, i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format.

Klager

Hvis du er utilfreds med, hvordan vi behandler dine personlige data, kan du kontakte os eller indgive en klage til en tilsynsmyndighed.

Småkager

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. De oplysninger, der indsamles og analyseres ved hjælp af cookies, bruges til at tilpasse og effektivisere vores tjenester, indholdet af hjemmesiden, tilbud og reklamer til den besøgende og til at øge sikkerheden på hjemmesiden.

Kort sagt fungerer det sådan her: Alle oplysninger, der skal forblive mellem to sideindlæsninger, skal på en eller anden måde være knyttet til en bestemt bruger. Det gøres ved at gemme en unik nøgle i brugerens browser. Når brugeren indlæser en ny side, sendes nøglen med siden, og vi kan således finde ud af, om brugeren har tilføjet noget til indkøbskurven og så videre.

Hvis du ikke accepterer cookies i din browser, kan mange af funktionerne på hjemmesiderne holde op med at virke. Det skyldes, at hjemmesiden vil tro, at det er en ny besøgende ved hver sideindlæsning, og den vil ikke "huske", hvad der er blevet gjort i det foregående trin.

Hvis du ikke accepterer cookies, kan din browser indstilles til automatisk at afvise lagring af cookies eller til at informere dig, hver gang et websted anmoder om at gemme en cookie. Browseren kan også bruges til at slette tidligere lagrede cookies. Se din browsers hjælpesider for at få flere oplysninger.

Vi bruger også tjenester fra tredjeparter, som i nogle tilfælde bruger cookies. For eksempel samarbejder vi med et udvalg af virksomheder for at forbedre vores kommunikation og markedsføring.

Dryboys hjemmeside bruger Google Analytics, der leveres af Google, Inc. Google Analytics bruger cookies til at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden.

Google vil bruge disse oplysninger med det formål at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om hjemmesideaktivitet og levere andre tjenester i forbindelse med hjemmesideaktivitet og internetbrug.

Hvis du ikke ønsker, at dine besøg på vores hjemmeside skal vises i statistikkerne fra Google Analytics, kan du installere en tilføjelse i din browser ved at følge dette link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Kontaktoplysninger

Du kan kontakte os via info@dryboy.se